projektowanie ogrodów Radom nasze realizacje ogrodów ogrody nowy sącz

Tworzenie projektów

Proces powstawania projektu odbywa się w 4 etapach:

ETAP 1: spotkanie na miejscu inwestycji

Pierwszy etap obejmuje przyjazd projektanta na miejsce inwestycji w celu przeprowadzenia niezbędnych pomiarów działki oraz dokumentacji fotograficznej. W czasie takiej wizyty realizowana jest rozmowa z klientem dotycząca jego oczekiwań wzglądem projektowanej przestrzeni. Ważne jest aby określić kto będzie użytkownikiem ogrodu, dorośli, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, zwierzęta. Projektant zada szereg pytań dotyczących stylu ogrodu, architektury, roślinności, kolorów, itp. Ważny jest również czas jaki mogą Państwo poświęcić na prace związane z utrzymaniem ogrodu. Podczas spotkania zostaną omówione pierwsze sugestie, inspiracje, pomysły.

W celu usprawnienia prac projektanta zaleca się przygotowanie podkładu geodezyjnego lub innego planu zawierającego granice, budynki i sieci podziemne działki (kanalizacja, instalacja elektryczna, gazowa). W oparciu o przeprowadzony wywiad, projektant przygotowuje dwie koncepcje ogrodu.

ETAP 2: projekt koncepcyjny

Klient wybiera koncepcję ogrodu która odzwierciedla jego oczekiwania z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji i poprawek.

ETAP3: projekt wykonawczy   

Kolejnym etapem inwestycji jest projekt wykonawczy, na podstawie którego przeprowadza się prace związane z wprowadzeniem projektu w życie.

Projekt wykonawczy zawiera:

 • Rzut układu przestrzenno - funkcjonalnego z naniesionymi nawierzchniami, roślinami, elementami małej architektury, elementami wodnymi, itp.
 • Szczegółowy plan nasadzeń
 • Projekt techniczny nawierzchni
 • Wizualizacje komputerowe
 • Przekroje terenu (w przypadkach zróżnicowanego pod względem wysokości terenu)
 • Opis projektu

Na życzenie Klienta:

 • Projekt nawodnienia
 • Projekt oświetlenia
 • Opis praktycznych porad, wskazówek do  samodzielnego wykonania projektu oraz harmonogram prac wykonawczych (Zrób to sam).

ETAP 4: wykonanie projektu

Obejmuje wszystkie prace związane z realizacją projektu technicznego. Prace mogą obejmować m.in.:

 • Wykonanie melioracji
 • Odchwaszczenie
 • Użyźnienie ziemi,
 • Nawiezienie nowej ziemi
 • Przygotowanie terenu pod zasiew trawy
 • Przygotowanie terenu pod nawierzchnie (kostkę brukową, granitową, żwir, szkło, korę itp.)
 • Przygotowanie terenu pod elementy małej architektury (altany, tarasy,  robinsonady)
 • Przygotowanie miejsca i podłoża pod zbiorniki wodne
 • Rozmieszczenie agrowłókniny
 • Rozplanowanie i wykonanie nasadzeń wg. projektu
 • Rozplanowanie i wykonanie nawodnienia

Gardenia Gołkowice

ul. Gołkowice Górne 137
33-388 Gołkowice (Nowy Sącz)

Gardenia
Kraków

ul. Borsucza 7
30-408 Kraków