nasze realizacje ogrodów ogrody nowy sącz

Projekt rewaloryzacji założenia parkowo-dworkowego w Nidku

Obiektem projektu był zapomniany i zniszczony park przy dworze niedaleko Andrychowa. Przed przystąpieniem do projektowania opracowano inwentaryzację drzewostanu, w konsekwencji której na mapę naniesiono 153 drzewa.

Ze względu na zagrażający stan części z nich zalecono ich usuniecie. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami inwestora, miejscu nadano nową funkcję- ośrodka wypoczynkowego  dla osób starszych i niepełnosprawnych.  W projektowaniu nadrzędnym zadaniem było stworzenie parku bez barier architektonicznych, dlatego też zaproponowano ścieżki  z kostki brukowej rozmieszczone po całym, parku umożliwiające spacery również osobom niepełnosprawnym.

W północno wschodniej części zaprojektowano staw wodny z drewnianym tarasem, który nawiązuje do jeziora sąsiadującego z inwestycją.

Gardenia Gołkowice

ul. Gołkowice Górne 137
33-388 Gołkowice (Nowy Sącz)

Gardenia
Kraków

ul. Borsucza 7
30-408 Kraków